Backup-tester på iSeries

 

Example right-aligned image

I dagens datastyrte samfunn innebærer det en katastrofe hvis noe skjer med en bedrifts lagrede data. Tusentals timers med arbeid kan gå tapt i tilfelle av brann, vannlekkasje, elfeil eller lignende.

ICS Service tilbyr backup-avtaler der vi utfører tester for å verifisere at lagrede data er tilstrekkelig for å gjenopprette systemet etter en potensiell feil. Gjennom backup-avtalen etableres backup-rutiner og katastrofeplaner som sikrer at data kan reddes og gjenopprettes.

Vår backup-avtale gjelder for et år av gangen. Under det året stiller ICS Service til disposisjon lokaler samt sentralenhet med nødvendig operativsystem. Vi stiller også med periferiutstyr med tilstrekkelig kapasitet for å restore og teste kundens backup. ICS Service installerer nødvendig utstyr for at kunden skal kunne fjernteste backup gjennom VPN kanal.

Les mer om øvrige servicetjenester for iSeries her »

Ta gjerne kontakt

 

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å høre mer om våre backup-tjenester, enten på telefon: 22 62 60 40 eller via e-post: ics@ics-service.no